jueves, diciembre 31, 2009

Feijoó farache responsable da morte do galego

Con premeditación, nocturnidade e alevosía presentou, o Sr. Feijoo o novo decreto do galego. Despois de leelo de arriba a abaixo, só podo resumilo dun xeito, o Sr. Feijoo quere acabar co galego e que os responsables disto sexan os propios galegos, pois serán os galegos os que teñan que decir cal é a lingua coa que queren se lles ensine aos seus fillos e sendo este un pais autodestructivo que só está orgulloso das súas paisaxes e a súa gastronomía o resultado final está ben claro, os da cidade seguirán ensinando aos seus fillos en castelán primordialmente, como viñan facendo ata o de agora, e os de aldea como somos aínda máis pailáns pedirémoslle a Feijoo que lles ensine aos nosos fillos en castelán, "para parecernos a los de la ciudad".

O decreto en si está cheo de trampas e podíamos caer na tentación de que propone un "equilibrio entre el gallego y el castellano" tal e como afirma "La Voz de Galicia", facendo meritos por levarse algún que outro muiño no novo reparto eólico. O certo e que de equilibrio nada; en educación infantil o profesorado usará na aula a lingua predominante (elexida polos pais), en educación primaria impartirase matemáticas nuha lingua e coñecemento do medio noutra, en secundaria tanto unha coma outra poderán impartirse as dúas en castelán se así o piden os pais e tanto nun ciclo coma noutro ningunha delas poderá ser inferior ao 33%, ahí está o truco, porque supostamente o outro 33% poderá usarse para o ensino dunha lingua extranxeira, pero no caso de que por exemplo só se dé a materia de inglés en lingua extranxeira o resto podería darse en castelán, e decir, podería ser o caso de que nun centro de secundaria se dese en galego, por exemplo as materias de galego (menos mal), ximnasia e relixión e o restos das materias, agás o inglés, serían en castelán. Isto e o que La Voz de Galicia chama equilibrio.

Outro exemplo onde se ve que se ningunea clarisimamente ao galego e no apartado 14 onde se fala de que o alumnado que se incorpore en secundaria ou bachelerato dende outra comunidade ou país extranxeiro estará exento durante "3 anos" de examinarse de galego, pois se o alumno ven dun pais non hispanofalante porque non se lle exime durante 3 anos de examinarse de castellano. Isto e o que algúns chaman equilibrio.

En fin só nos queda aos que amamos de verdade esta terra, apelar por unha vez a cordura dos pais, que pensen que aos seus fillos non lle van a facer favor ningún negándolles a aprender un idioma, e que ao millor nun futuro non moi lonxano outros gañarán as eleccións e daquela saber galego podería serlles útil, aínda que só sexa para aprobar unha oposición.


No hay comentarios: