miércoles, febrero 01, 2012

San Brais de Budiño

As festas de San Brais de Budiño son, xunto con entroido, as festas máis importantes que se celebran no inverno no Valdolouro. Estas festas teñen lugar na parroquia porriñesa de San Salvador de Budiño. É unha tradición de moitísimos anos, tantos que é difícil saber en que data escomenzaron a celebrarse. Da capela de San Antonio, que é onde se atopa a imaxe de San Brais, xa se ten constancia da súa existencia dende o ano 1528. Cada ano, un dos 6 barrios que forman a parroquia de San Salvador de Budiño é o encargado de organizar as festas. Os barrios son Mosteiro, Chan-Casal, Orbenlle-Cerquido, Vaquería, Vitureira e Cruz; sendo este o orden polo que organizan as festas. Antigamente as festas celebrábanse no recinto situado frente a Capela, pero, dende xa fai algúns anos, debido a falta de espacio, cada comisión de festas elixe o recinto que considera máis apropiado, sendo o recinto de A Forna, o elexido pola maioría das comisións para celebrar alí as súas festas. Os actos relixiosos séguense celebrando na capela de San Antonio, no barrio do Casal. Hai unha tradición que fai peculiares estaas festas e é o desfile de ramos, espadanas e andores. Segundo contan os máis vellos do lugar, este desfile formaba parte de cáseque tódalas festas dos arredores, pero pouco a pouco, esta tradición foise perdendo, sendo o de San Brais, o único desfile deste tipo que pervive, ao menos pola bisbarra. Os ramos son ramas de loureiro adornadas con coloridas frores de papel, monecas e roscóns. As espadanas e os andores son triángulos de madeira, forrados con tela e tamén adornados con frores, monecas e roscóns. A diferencia entre as espadanas e os andores é que as espadanas teñen unha soa cara es os andores constan de tres caraas triangulares, con forma de pirámide. Estás frores danlle un colorido excepcional ao desfile, anticipo dunha ansiada primavera aínda por vir. A chegada ao recinto de festas os roscóns eran subastados entre a xente que alí se atope. Un dos ramos é reservado para entregarllo o último día das festas a comisión entrante, encargada de organizar as festas o vindeiro ano.

No hay comentarios: